Fra tidligere arrangementer

Om tidligere arrangementer.


Siden foreningens start i 1988 har der været afholdt flere end 200 mødearrangementer, udflugter, byvandringer og besøg på museer og historiske steder.

Meget materiale fra disse arrangementer ligger i foreningen som tekster, billeder, plancher og grafiske fremstillinger. Efterhånden lægger vi elementer og uddrag fra nogle af disse arrangementer ind på hjemmesiden under Fra tidligere arrangementer.

Emner fra andre arrangementer er vanskelige at gengive, men bliver så evt. refereret.

Andre emner hører alene til i salens stemning!

Vi håber, at eksemplerne vækker interesse og giver indryk af, hvad og hvordan vi udbreder kendskabet til sognets historie.