Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening


Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.00.

Byvandring ad Oehlenschlægersvej og Ludvig Holbergs Vej.

Mødested: Oehlenschlægersvej 6. Grundene på de to veje samt grundene på den østlige side af Tousvej omfattes af matr.nr. 3a. I 1918 købtes dette område under et, og udstykningen af parceller for boligbyggeri påbegyndtes. Det får vi noget at vide om.

Mange byggegrunde lå ubebyggede i mange år, Derfor er husene meget forskellige i materialer og historie. Man kan læse historien om Åbyhøj i husenes historie!

Blandt foreningens medlemmer har vi beboere fra vejene, og de medvirker med kendskab til byggeriet og husene samt med erindringer om mennesker og hændelser i næsten 100 år.


Tilrettelæggelse: Preben Blæsild og Gunner Nielsen.