Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 på biblioteket.

Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj

I 1970´erne blev der i nogle større villaer i Åbyhøj oprettet kollektiver. Fire af beboerne fortæller om, hvordan kollektiverne opstod samt om de aftaler, der blev indgået for at få dem til at fungere.

Kaffe/te med brød: 20 kr. Tilmelding fra 20. august direkte til Åby Bibliotek, evt. online.

Se mere her

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00 på biblioteket.

Minder om min barndom og mine erindringer om familien i Åbyhøj.

Ost og rødvin – Kalender 2022

Torben Ludvigsen er mærket af marken på Åbyvej. Torben fortæller om familie- og erhvervsrelationer til familien Westermann og kommer godt rundt og ned i Åbyhøj.

Pris kr. 50 pr. kuvert. Tilmelding nødvendig.

Se mere her

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 på biblioteket.

O.I.Offersens store indflydelse i Aaby Kommune

En usædvanlig politiker med stor betydning for Aaby Kommune. Offersen har fået en vej opkaldt efter sig og mindes med navn og virke som inskriptioner på Aabyhøjstenen i byens park. Så han er en interessant person at lære nærmere at kende

Se mere her

Tirsdag den 22. marts 2022.

Generalforsamling.