Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 på biblioteket.

O.I.Offersens store indflydelse i Aaby Kommune

En usædvanlig politiker med stor betydning for Aaby Kommune. Offersen har fået en vej opkaldt efter sig og mindes med navn og virke som inskriptioner på Aabyhøjstenen i byens park. Så han er en interessant person at lære nærmere at kende

Se mere her

Tirsdag den 22. marts 2022.

Generalforsamling.