28 august 2024

Onsdag den 28. august 2024 kl. 9.00 til 18.00.

Udflugt: Flymuseet i Karup og om flygtningelejr Karup og Grove. Klosterhede. Strandingsmuseum St. George i Thorsminde. Vesterhavet og Stadil Kirke

Museet ved Flyvestation Karup er første mål. Ruten er Silkeborg, mod Viborg, afkørsel mod Thorning, ind om Karup og frem til Gedhusmuseet. Ikke et stort museum, men meget instruktivt og vedligeholdt af en gruppe tidligere ansatte inden for flyvevåbnet. Her er også lagt vægt på tiden med flygtningelejre ved Karup og Grove. Fin fortælling og fint billedmateriale.

Videre over hede, store landbrugsarealer. Endvidere grise i løsdrift, små byer og plantager. Med retning nord/vest kører vi ad den gamle landevej gennem Klosterhede, hvor vi midtvejs spiser den medbragte mad ved et madpakkehus, Her er toiletter. Ved udkørslen mærkes snart Vestjylland og de første klitter. Ved Thorsminde går vi direkte til Strandingsmuseum St. George. Inden ankomsten fortæller vi kort historien om de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der strandede her i julen 1811.

Vi har valgt at undlade guidning. Den udstillede samling er overvældende og sine steder vælger man at se grundigt på tingene. På et meddelt tidspunkt bydes på kaffe/te og velvalgte kager. I alt to timers ophold her.

Herfra kører vi over Vedersø til Stadil kirke med stor udsmykning og gyldent alter.     

Pris kr. 225 dækker bustur, besøgssteder, rundvisning og eftermiddagskaffe med brød. Medbring selv madpakke. Øl og vand købes. Mødested: Biblioteket. Betaling i bussen.

Tilmelding senest 14.8. Max 50 af foreningens medlemmer. Optages efter først-til-mølle-princippet.

Tilrettelagt af Jørgen Brøndlund Nielsen og Gunner Nielsen.

Tryk her for tilmelding / Udskriv tilmeldingsblanket