Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19.00 på biblioteket.

Tidligere tiders kollektiver i Åbyhøj

I 1970´erne blev en del af de større villaer i Åbyhøj købt af unge mennesker, der oprettede kollektiver i villaerne. Jens Ole Aaris fra kollektivet i Bakke Alle 10, Erik Lyhne fra Yrsavej 1, Helge Haar fra Ydunsvej 6 og Peter Kramhøft fra Bragesvej 38 kommer for at fortælle os om deres kollektiver. Vi får et indblik i, hvordan de forskellige kollektiver opstod, det vil sige, hvad var motivationen for at oprette et kollektiv og hvordan foregik udvælgelsen af bofæller. Desuden skal vi høre om de økonomiske og praktiske aftaler, der blev indgået for at få kollektiverne til at fungere. Hvordan blev de økonomiske forhold ordnet i forbindelse med til- og fraflytninger? Hvordan blev de forskellige arbejdsopgaver - madlavning, børnepasning, tilrettelæggelse af fester, vedligehold mm – fordelt? Endelig omtales forholdet til naboerne og til andre kollektiver. Tilrettelæggelse: Arne Ellerup, Niels Løgager Nielsen og Preben Blæsild.

Kaffe/te med brød: 20 kr. Tilmelding fra 20. august direkte på Åby Bibliotek – evt. online til biblioteket.